Kalorimetre Nedir?

Isı sayacı olarak da bilinen kalorimetre; mekanik, elektriksel veya kimyasal reaksiyon sırasında oluşan ısıyı ısı transferi farkı (gidiş-dönüş suyu sıcaklığı) ile ölçülerek ve tesisatın sarf ettiği ısıl enerjiyi hesaplamak için kullanılan belirli aralıklarla kalibrasyon gereken ölçüm aletleridir.

Kalorimetre Kaç Bölümden Oluşmaktadır?

Kalorimetre; debi ölçer, sıcaklık sensörleri ve hesap ünitesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

1-Debi Ölçer: Isıtma veya soğutma sisteminden geçen hacmin hesaplamasını sağlar.

2-Sıcaklık Sensörleri: Termakulp yardımı ile gidiş ve dönüş hatları arasındaki sıcaklık farkını ölçmeye yarar.

3-Hesap Ünitesi: Isı miktarının gösterimini geçen debinin hesaplamasını sağlar.

Kalorimetre Çeşitleri Nelerdir?

Kalorimetreler, ultrasonik ve mekanik kalorimetre olmak üzere iki çeşit olarak üretilmektedir. Temelde aynı işlevi görseler de bu iki kalorimetrenin birinde ölçüm ultrasonik olarak hesaplanırken diğerinde ise bu hesaplama işlemi mekanik olarak gerçekleştirilir.

1-Ultrasonik Kalorimetre: Ultrsonik kalorimetre, su debi ölçümünü ultrasonik metot ile gerçekleştiren kalorimetre çeşididir. Mekanik bir parça yoktur. Tüm ölçüm ve hesaplama işlemleri elektronik ortamda geçekleşir. Hesaplama ünitesi aynı zamanda debi ölçümünü gerçekleştirir. Bir M-bus sistemi yardımı ile bütün kalorimetre sıcaklık farkları bi dekodere aktarılır be program yolu ile tüm veriler depolanır.

2-Mekanik Kalorimetre: Mekanik kalorimetre, esasen su sayaçları gibi türbin sistemi ile çalışan ve içinden geçen suyun miktarını volumetrik olarak ölçen bir çark sistemine sahip kalorimetredir. Bu kalorimetre sisteminde ölçüm mekanik olarak yapılır, hesaplama ise yine elektronik hesaplama ünitesi ile gerçekleştirilir.

Kalorimetre Ne İşe Yarar?

Herhangi bir daire, iş yeri ya da bağımsız bir yapı için ayrı ayrı ölçüm yapabilme özelliğine sahip olan kalorimetreler, artan enerji maliyetlerinin en büyük gider kalemlerinden biri haline geldiği günümüzde maliyetleri düşürmek için kullanılan cihazlardır. Kullanım alanları genellikle, ısı transferi yapan cihazlar için ödemeye esas teşkil edecek şekilde tüketim değerlerinin belirlenmesi konumundadır. Kalorimetre kullanılan yapılarda, normal ısıtma kullanımına göre ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Kalorimetre Nasıl Çalışır?

Kalorimetre sistemi, ısı enerjisi tüketimini hesaplamak için kazandan gelen sıcak suyun derecesini, radyatörden ısısını ortama vererek dönen suyun derecesini ve tesisattan geçen toplam su miktarını ölçerek enerji kullanımını hesaplar. Bu ölçüm değeri kWh ve kcal olarak hesaplanır. Enerji kullanımının hesaplanmasının ardından ısı gider faturasının hesaplanması için kalorimetrelerin ölçtüğü tüketim değerleri yeterlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ücretsiz Keşif Formu

Bu sayfada yer alan iletişim formu aracılığı ile bize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarakta bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

    Sohbeti Başlat
    Yardıma ihtiyacınız mı var ?